Dopravný podnik vyhlásil výsledky na dodávateľa hybridných trolejbusov

1044

Dopravný podnik Bratislava v stredu 5. januára vyhodnotil súťaž na dodávateľa 11 kusov nových, nízkopodlažných, hybridných trolejbusov dĺžkovej kategórie 12 metrov, teda „krátkych“ vozidiel napájaných z elektrickej trakčnej siete a z vlastnej batérie dobíjanej z trakčnej siete, čím budú oproti minulosti ekologickejšie.

Na dodanie tohto typu trolejbusov boli v súťaži predložené tri ponuky, pričom úspešnou sa stalaponuka od spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. s celkovou cenouvo výške 5 110 600,- EUR bez DPH. Ponuka tejto spoločnosti zodpovedala všetkým požiadavkám na predmet zákazky a uchádzač splnil všetky podmienky účasti. Úspešný uchádzač predložil ponuku na trolejbus zn. SOR TNS 12.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 7 205 000,00 EUR bez DPH s tým, že DPB plánuje nákup trolejbusov spolufinancovať z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Oproti predchádzajúcemu nákupu vozidiel tejto kategórie, ktorý bol realizovaný v roku 2013, dosiahol DPB pri porovnateľnom trolejbuse vybavenom doplnkovým naftovým pohonom úsporu takmer 37 000,- EUR bez DPH na jednom kuse.

Po uplynutí zákonných lehôt a kontrolných procesov podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmluvy. Trolejbusy budú dodané na základe jednej objednávky s tým, že jej zadanie je DPB ako objednávateľ oprávnený podmieniť poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o financovaní alebo schválením dotačných finančných prostriedkov od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na nákup trolejbusov. Dodacia lehota je stanovená najneskôr do 18 mesiacov od zadania objednávky.

Zdroj: ts DPB