Dopravný podnik vyhodnotil súťaž na dodávateľa mestských autobusov na vodíkový pohon

928

Dopravný podnik Bratislava v stredu 1. decembra vyhodnotil súťaž na dodávateľa mestských autobusov na vodíkový pohon. Pôjde o 40 kusov nových nízkopodlažných vozidiel do dĺžky 12,2 metra, vybavených modernými technológiami (kamerový, informačný a tarifný systém).

Na dodávku týchto revolučných autobusov boli predložené dve ponuky, pričom úspešným uchádzačom sa stala poľská spoločnosť SOLARIS Bus & Coach sp. z .o.o. s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 24 400 000 EUR. Úspešný uchádzač predložil ponuku na autobus zn. SOLARIS URBINO 12 HYDROGEN. Vysúťažená cena je o 3,6 mil. EUR nižšia, než predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená na 28 mil. EUR. Druhým uchádzačom bola spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. s vozidlom Toyota Caetano.

„Vodíkové autobusy sú v súčasnosti považované za najzelenšie dopravné prostriedky s reálnym ekologickým potenciálom do budúcnosti a náš Dopravný podnik Bratislava by už čoskoro mohol byť prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov na Slovensku a v Čechách. Keďže nám záleží na znižovaní emisnej stopy, hľadáme varianty, ktorými spravíme MHD v Bratislave ekologickejšou. Už dnes sme preto zaradení v zásobníku európskych projektov, ktoré sa zameriavajú na výrobu čistého vodíka až po jeho využitie v priemysle a v oblasti mobility a dopravy. Dodávka týchto vodíkových autobusov by mohla byť reálnym a doteraz najväčším „vodíkovým“ projektom na Slovensku,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Autobusy budú dodávané v zmysle rámcovej zmluvy na dodanie autobusov na základe jednej alebo viacerých objednávok podľa potrieb DPB s tým, že zadanie objednávok je DPB ako objednávateľ oprávnený podmieniť poskytnutím nenávratného finančného príspevku z EÚ fondov, prípadne z dotačných finančných prostriedkov od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na nákup autobusov. Dodacia lehota je stanovená do 15 mesiacov od zadania objednávky. Po uplynutí zákonných lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmluvy.

Zdroj: ts DPB