Dopravný podnik zaviedol novinku na displejoch vozidiel

426

Dopravný podnik Bratislava zaviedol do praxe novinku na najnovších vozidlách MHD vybavených farebnými LED displejmi. Tie počas státia na konečných zastávkach zobrazujú striedavo cieľ nasledujúcej jazdy a čas do odchodu z konečnej zastávky.

Táto inovácia pomôže cestujúcim lepšie využiť čas do odchodu spoja najmä na miestach, kde nie je k dispozícii elektronická zastávková infotabuľa, no uľahčí aj vodičom DPB vidieť zostávajúci čas počas čerpania pracovnej prestávky mimo vozidla. Informácia o čase odchodu vozidla je zvýraznená žltou farbou a samozrejmosťou je už aj verzia v anglickom jazyku pre zahraničných návštevníkov.

Inšpiráciu pre túto novinku kolegovia načerpali z MHD v Bruseli. Za posledné roky sa DPB vďaka zlepšovaniu informačných systémov vozidiel zaradil medzi svetovú špičku v oblasti mestskej dopravy.

Zdroj: ts DPB