DSS Plavecké Podhradie šije rúška

1377

Pomáhať jeden druhému, mať spolu partnerský vzťah, rešpektovať jeden druhého s jeho potrebami, všímať si dianie okolo seba. To všetko sú hodnoty, ktoré si v DSS Plavecké Podhradie pestujú prijímatelia spolu zo zamestnancami.

Na výskyt vírusu COVID 19 zareagovali rýchlo a začali spolu šiť rúška. 

Našli najvhodnejší strih, látky, gumičky a potom už len strihali, žehlili, maľovali slovenský ľudový motív a rozdávali všetkým v DSS, aby sa navzájom chránili.

Pri tejto práci prežívajú pocit užitočnosti a ešte viac si uvedomujú vzájomnosť, potrebu pomáhať si a vzájomne sa chrániť.