Dúbravka chráni prírodu a zapája obyvateľov. Zimné kŕmidlá sa zmenili na napájadlá pre vtáčiky

893

Napájadlá, kŕmidlá a teraz opäť napájadlá. Mestská časť Dúbravka rozmiestnila počas vlaňajšieho leta napájadlá pre vtáčikov, na jeseň a v zime ich premenila na kŕmidlá a teraz s prichádzajúcimi teplými dňami opäť na napájadlá.

Ide o misky na reťaziach s vtáčou plastikou, ktoré rozvešali zamestnanci z Oddelenia životného prostredia, počas zimy ich plnili zrnkami, lúpanou slnečnicou. „Pred príchodom leta sme sa rozhodli rozšíriť počet napájacích misiek, dokopy sa dajú nájsť v 15 lokalitách po mestskej časti,“ približuje Mária Smiešková vedúca oddelenia životného prostredia v Dúbravke. „Privítame aktivitu obyvateľov, ktorí sa budú o misku vo svojom okolí a tým aj vtáčkov starať a vodu priebežne dopĺňať.“

V lete napájadlá, v zime kŕmidlá
V lete napájadlá, v zime kŕmidlá.

Misky sú zavesené na stromoch v 15 rôznych lokalitách. Miesta vyberali zamestnanci Oddelenia životného prostredia tak, aby vtáčiky neboli pri pití rušené, napríklad mačkami, čo sa môže stať v prípade napájadla položeného na zemi. Zmenou ročných období a plánuje mestská časť premeniť napájadlá opätovne na kŕmidlá.

Lokality, kde sa dajú nájsť misky s vtáčou plastikou: pri detských ihriskách – Nejedlého pri škole,  Duna na Valachovej, Cabanovej 5, Ulici kpt. Rašu 33, Sekurisovej 11, Nejedlého 31, Ožvoldíkova, pri Žihadielku na Ľuda Zúbka, v parkoch –  Horanska studňa, Družba, Fedákova, Pekníkova, v záhrade Rodinného centra Macko, pri Dome kultúry Dúbravka, pri miestom úrade na Žatevnej 2

Zdroj: TS Dúbravka