Dúbravka chystá nový plán sociálnej pomoci. Zapojte sa a vyplňte dotazník

756

Tento rok pripravuje mestská časť Dúbravka dôležitý strategický dokument. Je ním Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý bude určovať priority pre rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci na nasledujúcich piatich rokov.

Súčasťou komunitného plánovania je zisťovanie potrieb samotných občanov v oblasti sociálnej pomoci. Toto zisťovanie plánuje mestská časť realizovať prostredníctvom dotazníka. Dotazník bude dostupný online ale aj v papierovej podobe na kontaktných miestach. Všetky potrebné informácie spolu s odkazom na dotazník budú zverejnené na sociálnych sieťach mestskej časti a na webovej stránke www.dubravka.sk. Dotazník môžete vyplniť v termíne od 1.6.2021 do 30.6.2021 TU.

Kontaktné miesta, kde budú dotazníky prístupné v papierovej podobe:

  • Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – vrátnica, Žatevná 2, Bratislava
  • Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Žatevná 4, Bratislava
  • Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava.

Zdroj: Dúbravka