Dúbravka musela meniť rozpočet

770

Mestská časť Dúbravka sa musela podobne ako iné samosprávy vysporiadať s finančným výpadkom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Samosprávy postihne nižší výber daní. Dúbravka musela stopnúť a škrtať viaceré plánované projekty, investície, výdavky.

Prioritou mestskej časti zostáva školstvo. Cieľom je tak postupne pokračovať v rekonštrukciách školských objektov. Úrad chce tiež v plnej miere zachovať služby pre občanov, starostlivosť o zeleň, životné prostredie či potrebnú zimnú údržbu. Plánované kapitálové výdavky sú viazané na externé zdroje, rôzne dotácie.

Zdroj: Dúbravka