Dúbravka obnovuje Lurdskú jaskyňu

1137

Farnosť Dúbravka postupne rekonštruuje celý areál národnej kultúrnej pamiatky – Kaplnky Ružencovej Panny Márie a tiež Lurdskej jaskyne v jej areáli.

Práce na Brižitskej ulici postupujú. Vstup do priestoru jaskyne je preto dočasne uzavretý, sochy uložené do farského depozitu. Obnova by mala skončiť v septembri tohto roku, kedy plánuje farnosť aj opätovné sprístupnenie priestoru Lurdskej jaskyne obyvateľom.

Farnosť prosí návštevníkov areálu kaplnky a jaskynky, aby počas rekonštrukcie neprinášali sviečky a kahance k jej dočasnému oploteniu.

Lurdská jaskyňa v Dúbravke je miestom stíšenia. Ide o kópiu Jaskyne zjavenia z francúzskych Lúrd, je vystavaná z lomového kameňa a zapustená do svahovitého terénu. V jaskyni je umiestnená socha Panny Márie Lurdskej.

Zdroj: Dúbravka