Dúbravka pokračuje v opravách chodníkov

656

Dúbravka pokračuje v opravách chodníkov. Aktuálne Gallayova ulica a ulica Drobného.

Na pláne sú úseky na ulici Bilíkova za Domom kultúry Dúbravka, na Janka Alexyho 1, chodník na ulici Karola Adlera 10, opravy podmytia na Tranovského a Popovovej a oprava zámkovej dlažby na Červenákovej 2 a Bazovského 10-12, 16.

Zdroj: Dúbravka