Dúbravka sa pripravuje na školský rok. Blíži sa do finále

836

Už piate leto mestská časť Dúbravka pokračuje v postupných rekonštrukciách a opravách v školských budovách. Tento rok musela síce plány v súvislosti s novým koronavírusom a dopadmi pandémie okresať, niektoré plánované práce v školských budovách preto odložila.

Z troch plánovaných rekonštrukcií školských kuchýň tak ostali dve. S cieľom rozšírenia kapacity prebiehali práce na Základnej škole Beňovského. Vznikli tu tri nové triedy. Počas augusta sa začala aj obnova toaliet na Základnej škole Sokolikova a v šiestich materských školách prebehlo hygienické maľovanie a niekde sa ešte dokončuje.

Dúbravku čaká vynovený štart do nového školského roka.

Zdroj: Dúbravka; Foto: ZŠ Beňovského