Dúbravka využije leto na opravy škôl

660

Už šiesty rok prichádzajú počas letných prázdnin do škôl v mestskej časti Bratislava-Dúbravka namiesto detí robotníci. Rekonštruovať, obnovovať, maľovať. Tento rok tomu nebude inak.

Hneď prvý prázdninový deň sa začala rekonštrukcia kuchyne na Základnej škole Nejedlého. Budúci týždeň sa v tejto škole začne pracovať aj na rekonštrukcii a úprave bezbariérovej toalety pre imobilných, v druhej polovici júla je plánovaná na škole aj inštalácia kamerového systému.

Na Základnej škole Sokolikova prebehne výmena PVC podlahy v školskej jedálni.

Pracovať sa bude aj v budovách materských škôl. V Materskej škole Ušiakova je plánovaná výmena PVC podlahy v šatniach a chodbe.

Každé letné prázdniny rekonštruuje mestská časť postupne školské kuchyne, tento rok sa dočká obnovy Materská škola Galbavého, výmeny kopilitov, čiže pôvodných sklených výplní zas Materská škola Pri kríži.

Počas letných prázdnin bude v materských školách prebiehať aj hygienické maľovanie.