Dunajské luhy a ich premeny. Workshop poukázal na ľudské zásahy do prírody a z toho vyplývajúce dôsledky

1614

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie zorganizoval 2-denný workshop dňa 22.-23.3.2022, na témy Dunaj, CHKO Dunajské Luhy, Szigetköz Natúrpark (HU), kontrast medzi prírodou dunajských luhov a Vodným dielom Gabčíkovo. V rámci workshopu školitelia poukázali na ľudské zásahy do prírodných oblastí a z toho vyplývajúce dôsledky na životné prostredie, aj v súvislosti s klimatickou zmenou.

Vyzdvihli význam chránených oblastí nielen pre prírodu, ale aj pre človeka. Účastníkmi workshopu boli odborníci v oblasti ochrany prírody a chránených území, inštruktori sprievodcov a sprievodcovia chránených území. Workshop je súčasťou prebiehajúceho projektu „Ecoregion SKHU“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 657 500 €.

Zdroj: skhu.eu