Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

708

Bratislavskému kraju sa otvára možnosť zásadnej zmeny. Územie a lužné lesy okolo Dunaja už nebudú viac bielou mapou, poľnohospodársky využívanou, uprostred siete rakúskych národných a maďarských prírodných parkov. K oživeniu územia prispeje vytvorenie Ekocentra v Čunove.

„Práve prostredníctvom realizácie aktivít projektu „Ecoregion SKAT“ sa Bratislavský kraj zaradí medzi chránené územia s medzinárodným významom,“ povedala  riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Oficiálne otváracie podujatie projektu „Ecoregion SKAT“, ktoré zorganizoval vedúci partner Bratislavský samosprávny kraj, sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnilo 18.3.2021 online, za účasti partnerov projektu, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Štátna ochrana prírody SR, rakúske národné parky NP Donau Auen a NP Neusiedler See-Seewinkel a partnerský región Marchfeld.

Partneri projektu predstavili zúčastneným hlavné aktivity projektu, ktoré sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zrealizujú a ktoré prispejú k hlavnému cieľu – Ochrana prírodného dedičstva a biodiverzity. Na oboch stranách spoločnej hranice sa vytvorí udržateľná ekoturistická destinácia a skvalitní ekovýchova odbornej a laickej verejnosti. 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko, potrvá 3 roky a celkový rozpočet na všetky aktivity projektu je 5 183 000€. Podpora EÚ činí 4 405 564 €.

AT_Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE KAŠTIEĽ ČUNOVO: tu