Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

1296

Bratislavskému kraju sa otvára možnosť zásadnej zmeny. Územie a lužné lesy okolo Dunaja už nebudú viac bielou mapou, poľnohospodársky využívanou, uprostred siete rakúskych národných a maďarských prírodných parkov. K oživeniu územia prispeje vytvorenie Ekocentra v Čunove.

„Práve prostredníctvom realizácie aktivít projektu „Ecoregion SK-AT“ sa Bratislavský kraj zaradí medzi chránené územia s medzinárodným významom,“ povedala  riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Oficiálne otváracie podujatie projektu „Ecoregion SK-AT“, ktoré zorganizoval vedúci partner Bratislavský samosprávny kraj, sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnilo 18.3.2021 online, za účasti partnerov projektu, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Štátna ochrana prírody SR, rakúske národné parky NP Donau Auen a NP Neusiedler See-Seewinkel a partnerský región Marchfeld.

Partneri projektu predstavili zúčastneným hlavné aktivity projektu, ktoré sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zrealizujú a ktoré prispejú k hlavnému cieľu – Ochrana prírodného dedičstva a biodiverzity. Na oboch stranách spoločnej hranice sa vytvorí udržateľná ekoturistická destinácia a skvalitní ekovýchova odbornej a laickej verejnosti. 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, potrvá 3 roky a celkový rozpočet na všetky aktivity projektu je 5 183 000€. Podpora EÚ činí 4 405 564 €.

Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE KAŠTIEĽ ČUNOVO: tu