Európsky deň obetí zločinu si pripomíname 22. februára

1325

Európsky deň obetí zločinu pripadá na 22. február a pripomína sa od roku 1993. Rôzne zdroje používajú aj názvy Európsky deň kriminality či obetí násilia alebo trestných činov. Hlavným zmyslom tohto dňa je upozorniť na tých, ktorí sa stali obeťami rôznych druhov zločinov. Len v roku 2019 sa na európskom kontinente stalo obeťou nejakej formy násilia viac ako 75 miliónov ľudí, pričom problém násilia, najmä domáceho, počas pandémie nového koronavírusu vystúpil ešte viac do popredia.

V dôsledku sprievodných javov pandémie, akými sú stres, izolácia, strata ekonomických istôt a pracovné obmedzenia, vzrástlo domáce násilie o 30 – 40 percent, pričom sa stupňuje nielen jeho intenzita, ale aj brutalita.

Prvé organizácie poskytujúce pomoc obetiam zločinu začali v Európe vznikať od polovice 20. storočia. V roku 1989 sa združili do Európskeho fóra služieb obetiam. O rok neskôr, 22. februára 1990, bola zverejnená Charta obetí zločinu.

Európske fórum služieb obetiam so sídlom v Bruseli sa už viac ako 30 rokov zasadzuje za práva obetí trestných činov, usiluje sa im poskytovať pomoc a dávať nádej. Zastupuje 61 národných členských organizácií a každý rok poskytuje podporu a informačné služby viac ako dvom miliónom ľudí postihnutých trestnou činnosťou v 31 krajinách. Na Slovensku pôsobí od januára 1999 Občianske združenie Pomoc obetiam násilia.

Jeho členovia sa zameriavajú, na pomoc obetiam trestných činov rôzneho charakteru, ako napríklad domáce násilie, dopravné nehody, katastrofy a rôzne nešťastné udalosti, ale tiež na prevenciu kriminality. Poskytujú právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia, obetiam ďalej poskytujú informácie o ich právach, zastupujú ich na súdoch a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zdroj: TASR