Európsky týždeň regiónov a miest v Bruseli

643

V dňoch 9.-12. októbra 2023 sa v Bruseli konal tzv. Európsky týždeň regiónov a miest, najväčšie podujatie venované regionálnej politike. V Bruseli paralelne prebiehalo aj plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov. Bratislavský samosprávny kraj na podujatí zastupovali predseda Juraj Droba, poslanec BSK Peter Švaral a v rámci „programu pre mladých volených politikov“ aj poslankyňa BSK Soňa Svoreňová.

V pondelok sa uskutočnilo oficiálne otvorenie podujatia za účasti predsedu Európskeho výboru regiónov Vasca Alvesa Cordeira, komisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreiry a predsedu výboru REGI Európskeho parlamentu Younusa Omarjeeho.

Počas plenárneho zasadnutia členovia EVR schvaľovali 10 stanovísk a 3 uznesenia. Diskusie boli zamerané na témy ako zdravotná únia pre Európu a jej regióny, priority španielskeho predsedníctva v Rade EÚ či podpora miestnych a regionálnych samospráv na Ukrajine. Medzi regiónmi SR obzvlášť rezonovalo stanovisko týkajúce sa sa týka spravodlivej a udržateľnej transformácie v regiónoch s automobilovým priemyslom. V rámci diskusie týkajúcej sa Správy o stave regiónov a miest predseda BSK Juraj Droba zdôraznil prínos politiky súdržnosti, cezhraničnej spolupráce a dôležitosť regiónov v boji proti zmene klímy či pomoci Ukrajine. Ako úspešný príklad cezhraničnej spolupráce predstavil cyklomost „Vysomarch“, ktorý spája Bratislavský kraj s Dolným Rakúskom cez rieku Moravu.

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ spoluorganizovalo dva workshopy, na ktorých vystúpil Juraj Droba ako rečník. V pondelok
9. októbra sa konal workshop zameraný na podporu udržateľného cestovného ruchu v regiónoch. Predseda BSK Juraj Droba vo svojom príhovore vyzdvihol kľúčové priority kraja zamerané na podporu udržateľného cestovného ruchu, rozvoj lokálnych produktov, destinačného manažmentu či vzdelávania v cestovnom ruchu.

V stredu 11. októbra sa konalo spoločné podujatie „Siete hlavných miest a regiónov“, ktorej členom je aj BSK. Na podujatí zameranom na post-industriálnu transformáciu v európskych regiónoch predseda BSK upozornil na výzvu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v profesiách spojených so zelenou a digitálnou transformáciou. „Nedostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami je citeľný aj v našom regióne a snažíme sa ich preto sami vychovávať. Prioritou bratislavskej župy je stredoškolské vzdelávanie. Pripravujeme inovatívne projekty stredoškolských kampusov založených na princípoch konceptu „smart škôl“ v BSK“, zdôraznil predseda BSK.

Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšie podujatie venované regionálnej politike, ktoré sa každoročne koná v Bruseli. V rámci takmer 300 odborných podujatí sa zúčastnilo viac ako 10-tisíc participantov z celej Európy.