Expozície Malokarpatského múzea v Pezinku

947

Malokarpatské múzeum v Pezinku vám v súčasnosti ponúka dve stále expozície – Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami. V nich vám predstavíme najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe a sprostredkujeme zaujímavé  informácie o vinohradníctve a vinárstve v prostredí Malých Karpát. Využívame na to interaktívne prvky, akými sú simulátory opilosti, arómabar, štupľovačka fliaš a ďalšie.


Skĺbením historickej architektúry a moderných prvkov vás prevedieme dvomi tisícročiami pestovania viniča hroznorodého na našom území. Aby sme pri spoznávaní tradícií vinohradníctva zapojili všetky vaše zmysly. Trvanie prehliadky je cca 1 hodina. Výklad poskytujeme v slovenskom, anglickom príp. nemeckom jazyku. K dispozícii máme audiosprievodcov s informáciami v deviatich jazykoch a posunkovej reči pre nepočujúcich. Samozrejmosťou je poskytnutie popisiek v Braillovom písme.


Príbeh vína

Presne po piatich rokoch od prvého sprístupnenia stálej expozície Malokarpatského múzea verejnosti predstavilo múzeum v roku 2018 návštevníkom novú modernú a zážitkovú stálu expozíciu pod názvom Príbeh vína. Nosnou témou sú dejiny vinohradníctva a vinárstva v tejto najvýznamnejšej vinohradníckej oblasti. Expozícia poskytne návštevníkom zážitky interaktívnou formou, pri ktorej využijú všetky svoje zmysly – zrak, čuch či hmat. Využitie moderných technológií a aplikácií má za úlohu ponúknuť verejnosti súčasnejší a atraktívnejší pohľad na regionálne dejiny v oblasti Malých Karpát.  Nový moderný mobiliár, smart osvetlenie reagujúce na pohyb, scénické prevedenie hradieb mesta Pezinok, interaktívny stredový panel s osobnosťami regiónu a aktivitami, info pointy a hry pre detského návštevníka, hľadanie archeologických nálezov, možnosť vyskúšania si dereša, simulátora stupňov promile, či spoločný súťažný kvíz prostredníctvom tabletov na konci prehliadky sú len niektorými z pripravených noviniek. Prevedieme vás najstaršou z vinohradníckych oblastí, oboznámime s pozitívnymi a negatívnymi účinkami pitia vína či jeho typickými odrodami. Zaujímavé sú  aj nálezy stredovekých a novovekých mincí, ktoré boli objavené pri výskume budovy múzea. Súčasťou expozície sú naďalej aj dva otvorené depozitáre, v ktorých návštevník nahliadne na kolekciu výtvarného umenia, historické a etnologické zbierky.  


Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi

Pivničnú expozíciu sme zamerali na predstavenie dejín vinohradníctva a vinárstva v regióne Malých Karpát s využitím moderných interaktívnych  prvkov. Zároveň zahŕňa najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe, pričom každý z nich je unikátny. Našou snahou je zapojiť do prehliadky vaše zmysly za pomoci svetla, zvuku, vôní, chutí a aktívnej činnosti. Zaujímavosťou v slovenských podmienkach je tzv. arómabar, ktorý preverí vaše čuchové bunky. Návštevníkovi predstavíme vinohradníctvo a vinárstvo ako významný fenomén, ktorý ovplyvňoval nielen ráz krajiny, ale takmer všetky oblasti ľudského života.
Expozícia v pivničných priestoroch rovnako ponúka interaktivity aj detskému návštevníkovi.