Vinárskou osobnosťou roka sa stal Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku

569
Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku
Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku

Prestížne ocenenie Vinárska osobnosť roka získal riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala za dlhoročnú aktívnu podporu a rozvoj témy vinohradníctva a vinárstva v oblasti propagácie, turizmu i vzdelávania.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska udeľuje každoročne ocenenie Vinárska osobnosť tým, ktorých práca dlhodobo prispieva k rozvoju sektora vinohradníctva a vinárstva na Slovensku.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Múzeum sa primárne špecializuje na starobylú kultúru vinohradníctva a vinárstva v prostredí Malých Karpát. Reprezentuje viac ako päťdesiatpäťročnú tradíciu zbierania, skúmania, ochrany a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú rozmanité dejiny regiónu. Spravuje, okrem iného, najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe.

Od založenia múzea v roku 1960 je sídelnou budovou historický renesančný dom zo 17. storočia v meste Pezinok. Budova i expozície prešli niekoľkými prestavbami tak, aby dnes mohli verejnosti ponúknuť prezentáciu našej histórie v modernom prevedení a aj prostredníctvom zážitku. Okrem toho organizuje množstvo kultúrnych, spoločenských, edukačných či umeleckých aktivít pre viaceré cieľové skupiny verejnosti.  

„Chceme byť priestorom budúcnosti, aby sme súčasnej modernej generácii mohli vedieť formou divadla dejín atraktívne prezentovať našu históriu a kultúru z ktorej vychádzame, a dať tak odpoveď aj na otázky dnešnej integrity či problémov aktuálnej každodennosti. Našou víziou nie je byť domom minulosti, nostalgickým skanzenom kde zastal čas. Okrem zbierania, ochraňovania a sprístupňovania zbierkových predmetov budeme vytvárať hodnotnú a zážitkovú alternatívu  trávenia voľného času, aby bola vyhľadávaná domácimi aj zahraničnými návštevníkmi. Hlavným cieľom nebude vychovávať a prinútiť učiť sa, ale podchytiť záujem, upútať zmysly a nechať odísť s pozitívnym pocitom.“

Múzeum má ambíciu byť moderným a dynamickým župným múzeom, ktoré bude akcentovať tradičné prvky dejín dnešného Bratislavského kraja – vinohradníctvo a vinárstvo v Pezinku a okolí, keramickú a habánsku tradíciu v Stupave a starobylosť života našich predkov v tejto oblasti na príklade lokality Svätého Jura – v tunajšom múzeu a budúcom archeoparku. „Sme presvedčení, že kombináciou vedomostí, dobrého marketingu, originality predmetov a interaktívno-zážitkovej prezentácie budeme rešpektovanou organizáciou v prostredí krajovej kultúry, ako aj turizmu. Okrem uvedeného máme ambíciu byť prirodzeným centrom regionálneho, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.“

Malokarpatské múzeum v Pezinku je od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti sú jeho pobočkami tri vysunuté organizácie: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave a Synagóga v Senci.