Faktúry z BVS za vodu môžete teraz vybaviť pohodlne a ekologicky

2924

Faktúry od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za vodné a stočné už môžete dostávať aj elektronicky. Faktúry online sú pohodlnejšie pre zákazníkov a nehrozí napríklad, že sa zásielka stratí niekde po ceste. Navyše elektronická faktúra je ekologickejšia. Šetrí lesy, environmentálne náklady na tlač aj dopravu listov k zákazníkom. Každý, kto sa rozhodne využívať elektronickú faktúru BVS tak pomôže nielen sebe, ale aj prírode.

„Elektronická faktúra mala byť v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zavedená už dávno. Okamžite po nástupe do funkcie som preto podnikol všetky potrebné kroky, aby sme v BVS aj v tejto oblasti začali fungovať ako normálna spoločnosť a ponúkali služby, ktoré naši zákazníci chcú. Fakt, že tým navyše spoločne šetríme životné prostredie je bonus pre nás všetkých,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Aktivovanie elektronickej faktúry je jednoduché, cez Zákaznícky portál BVS https://zakaznik.bvsas.sk/portal/index.html#/Logon

Pre zákazníkov je tento úkon samozrejme bezplatný. BVS v najbližších dňoch informuje o tejto možnosti všetkých svojich zákazníkov, ktorí na komunikáciu s ňou využívajú internet. Tí, ktorí ešte nemajú aktivovaný svoj účet v zákazníckom portály sa môžu jednoducho registrovať cez webovú stránku BVS. Okrem elektronickej faktúry tak jednoducho získajú aj prehľad o svojej historickej spotrebe alebo budú môcť nahlasovať aktuálny odpočet spotrebovanej vody. Informáciu o možnosti prejsť na elektronickú faktúru postupne dostanú aj všetci zákazníci, ktorí s BVS komunikujú tradičnou formou.

Zdroj: BVS