Gymnázium Alberta Einsteina sa zúčastnilo Európskej online konferencie MEPHI v Moskve

912

Gymnázium Alberta Einsteina sa aktívne zúčastnilo Európskej online konferencie MEPHI, ktorá sa konala 10. decembra v Moskve. 

Riaditeľka školy Monika Kolková a študentka Frederika Červenková sa vo svojej prezentácii podelili s účastníkmi konferencie o dvojročné cenné skúsenosti s projektom MEPHI pod názvom „MasterClass fyziky“.  

Nadobudnuté skúsenosti  a vedomosti počas práce na projekte sú pre študentov a učiteľov fyziky Gymnázia Alberta Einsteina hodnotné a veľmi prínosné. Študenti po ukončení ročného projektu „MasterClass fyziky“ vykonávajú certifikačnú skúšku z fyziky, a to na „Základnej a Profesionálnej úrovni“. Po získaní certifikátu MEPHI „Profesionálna úroveň“ (úspešnosť certifikačnej skúšky viac ako 90%), môžu študenti využiť možnosť  pokračovať na bezplatnom štúdiu v ruskom alebo v anglickom jazyku nielen na vysokých školách v Ruskej federácii ale aj v iných krajinách Európy.  

Gymnázium Alberta Einsteina je jediné gymnázium  na Slovensku, na ktorom sa vyučuje fyzika v ruskom jazyku.