Gymnázium Alberta Einsteina úspešné v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku

776

8. a 9. apríla 2021 prebiehal 50. ročník celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku. Študentky Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave získali prvé miesta.

V kategórii B3 sa umiestnila na 1. mieste Bianka Gavulová a v kategórii B4 druhé miesto získala Barbora Posilná. Účastníci olympiády riešili 5 úlohy z nasledovných oblastí: počúvanie a čítanie s porozumením, kulturológia a ústna reč. Najlepší súťažiaci v celoštátnom kole sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa koná v Moskve každé 2 roky.

Zdroj: Gymnázium Alberta Einsteina