Gymnázium Karola Štúra v Modre má novú prírodnú telocvičňu

1659

V septembri minulého roka sa Gymnázium Karola Štúra v Modre zapojilo svojím projektom Prírodná telocvičňa pre všetkých do programu Gesto pre mesto a pri verejnom hlasovaní sa škola umiestnila na druhom mieste. Získala finančnú podporu 1000 eur od Raiffeisen bank na inštalovanie športových prvkov – Prírodnú telocvičňu.  Realizácia Prírodnej telocvične je ukončená. Prírodná telocvičňa bude slúžiť nielen študentom školy, ale aj širokej verejnosti.