Gymnázium v Malackách ocenené Európskou značkou pre jazyky

745

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá je zameraná na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniť projekty zamerané na jazykové vzdelávanie, podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

Gymnázium na Ul. 1. mája 8 v Malackách zvíťazilo s projektom Objavovanie európskeho kultúrneho dedičstva s parciálnou témou Via Habsburg, ktorý bol realizovaný v rámci medzinárodného programu Erasmus+ v spolupráci s partnerskými školami z Talianska, Francúzska, Rumunska, Litvy a Kanárskych ostrovoch. Hlavným cieľom bolo priblížiť kultúrne dedičstvo prostredníctvom inovatívnych metód a postupov. Študenti mapovali stopy Habsburgovcov na Záhorí. Vytvorili mobilnú aplikáciu pre turistickú cyklotrasu s interaktívnymi mapami, ktorá spája kultúrne pamiatky v Malackách, Kopčanoch a v Holiči a podieľali sa na vytvorení kultúrno-turistického itinerára prepojeného s územím každého projektového partnera.

V rámci projektu sa študenti počas troch rokov zúčastňovali výmenných pobytov v partnerských krajinách, kde pracovali v medzinárodných tímoch na spoločných projektových výstupoch. Pracovným jazykom bola angličtina. Okrem nových skúseností, zážitkov a zdokonaľovania jazykových a IKT zručností študentov a učiteľov, projekt výraznou mierou prispel aj k propagácii školy a regiónu.

Cenu prevzala riaditeľka školy Elena Krajčírová a koordinátorka projektu Janka Krejčová na konferencii Vízie Erasmus+.