Hack Healthcare Slovakia 2022: Prispej k novým riešeniam pre lepší život pacientov na Slovensku

789

Hack Healthcare je zameraný na urýchlenie zmien v zdravotníctve. Ide o víkendové podujatie, ktoré sa bude konať 23.-25.9.2022. Počas podujatia malé tímy (3-6 členov) programátorov, mladých profesionálov, lekárov, dizajnérov a nadšencov v spolupráci s expertmi a mentormi „brainstormujú“ a testujú rôzne nápady na definované zadania, aby pripravili, otestovali a odprezentovali prototypy riešení.

Z pripravených nápadov sa vyberú tie najlepšie, ktoré sa budú snažiť podporiť v pilotnom testovaní na Slovensku. Zameranie by malo byť na rozvoj nápadov na digitálne inovácie v oblastiach, ktoré by pomáhali poskytovateľom zvyšovať kvalitu starostlivosti a pacientom zvyšovať kvalitu života a liečby, ktorú dostávajú na Slovensku.

Okruhy tém organizátori zúžili na možnosti digitalizácie tzv. „Patient pathways“ (napr. prostredníctvom využívania PROMs) a na možnosti digitalizácie vzdelávania poskytovateľov.  „Odrážame sa primárne z kontextu lokálnych výziev, a teda obmedzených finančných a časových zdrojov, ako aj zvyšujúcej sa záťaže systému kvôli trendom demografie a chorobnosti populácie a nedostatku personálu. Veríme, že práve tento kontext vytvára potenciál pre inovácie, ktoré zvyšujú efektivitu a kvalitu služieb a znižujú záťaž personálu,“ priblížil organizátor Martin Veselý.

Ambíciou týmto aktivít je taktiež zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti a potenciáloch digitalizácie a inovácií v zdravotníctve, nakoľko na Slovensku žije a pracuje veľa šikovných ľudí, ktorých by sme chceli viac angažovať v tejto oblasti.

O Civitta Slovakia

CIVITTA je stredoeurópsky líder v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. CIVITTA stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Challenger, HealthCare Lab alebo Ajujaht. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a 15 rokov skúseností s manažmentom inovácií a zmien naprieč sektormi. Viac informácií nájdete na www.civitta.sk.

Civitta Slovakia je hlavný organizátor projektu Hack Healthcare Slovakia 2022. Ja osobne som Projektový manažér v Civitta Slovakia a koordinujem tento projekt už od samého začiatku.