História budovy Ministerstva pôdohospodárstva

3262

Súčasná budova Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola v rokoch 1948 až 1955 sídlom Pôdoshospodárskeho archívu. Založil ho a viedol Július Barták, ktorý prišiel v roku 1946 na ministerstvo, ktoré sa vtedy volalo Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

Hlavnou úlohou archívu bola záchrana historicky cenných archívnych dokumentov. Barták svojim úsilím položil základy lesníckeho archívnictva a novej profesie – lesnícky historik. Jeho historické dielo „Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých hôr“ bolo prvé, ktoré sa zaoberalo dejinami lesného hospodárstva u nás.

V roku 1955 prešla všetka agenda Pôdoshospodárskeho archívu pod novovzniknutý Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave, čo znamenalo koniec PA ako samostatného ústavu. Bartákova osobnosť, neochvejné nadšenie a obdivuhodné úsilie môžu byť pre nás vzorom aj dnes.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja a vidiek SR, lesník.sk