Hlavné mesto podporí komunitné priestory

993

Mesto Bratislava podporí komunitné priestory, komunitné záhradky, susedské iniciatívy a mnohé ďalšie komunitné aktivity.

Nadácia mesta Bratislavy otvorila výzvu pre grantový program Komunity, ktorý bude slúžiť na rozvoj komunitných aktivít a priestorov v našom meste. Do 15.6. môžete podať žiadosť v jednej z troch kategórií, ktorými sú Komunitné aktivity, Verejné priestranstvá a Komunitné priestory.

V rámci oblasti Komunitné aktivity podporí komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť a aktívnu účasť ľudí na spravovaní komunity, komunitné organizovanie či realizáciu vlastných nápadov na pozdvihnutie komunity.

Bratislava je zelená čoraz viac komunitných záhrad a aj mnohé vnútrobloky ožívajú.  Ak by ste chceli oživiť aj tú vašu, podajte žiadosť v tejto oblasti a mesto podporí environmentálne udržateľnú drobnú fyzickú revitalizáciu verejných priestranstiev s cieľom vytvoriť komunitný priestor.

V rámci kategórie Komunitné priestory zas rado podporí činnosť a rozvoj rôznych klubovní či priestorov, v ktorých rôzne komunity trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít. Do tejto kategórie nespadajú kultúrne centrá, ich podpora bola umožnená v samostatnom programe Kultúra.

Bližšie informácie o grantovom programe Komunity TU.

Zdroj: hlavné mesto Bratislava