Hodžovo námestie čaká krok za krokom obnova. Súčasný stav námestia je neudržateľný

1300

Aktuálny stav Hodžovho námestia v centre Bratislavy pri Prezidentskom paláci je podľa hlavného mesta neudržateľný. Poukazuje pritom na poškodenú dlažbu, zlý stav betónových obrúb kvetináčov či zatekanie do podchodu. Problém je podľa samosprávy potrebné riešiť čo najskôr, preto avizuje na jar sadu jednoduchých dočasných úprav.

Hodžovo námestie je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Bratislavy, podľa mesta však vôbec nie je využitý jeho potenciál.Chceme, aby toto námestie bolo skutočne reprezentatívne a živé, a to môže zabezpečiť iba kvalitná architektonická súťaž. Príprava takejto súťaže a následná realizácia však vyžadujú dlhý čas, až v horizonte rokov,“ skonštatoval bratislavský primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti.

Súčasný stav námestia je neudržateľný. Dlažba je poškodená, betónové obruby kvetináčov sú vo veľmi zlom stave a rozpadávajú sa. Zeleň v nich nemá vhodný priestor na kvalitný rast a poškodzuje dlažbové podložie, čím prispieva k zatekaniu do podchodu.

Spoločne s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravuje magistrát na jar na námestí zlepšenia, a to do času veľkej, komplexnej revitalizácie na základe architektonickej súťaže. Betónové obruby chce mesto nahradiť novými kvetináčmi. „Rastliny, ktoré sú perspektívne a je možné ich presadiť, presadíme na iné vhodné stanovištia a odumierajúcu zeleň v apríli nahradíme 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou. Námestie spríjemnia najmä okrasné stromy vhodné pre mestské podmienky, vďaka ktorým na námestí vzniknú miesta s príjemným tieňom,“ približuje mesto.

Mesto tu vysadí javory, muchovníky, hraby, liesky turecké, jaseňovce a tiež ambrovníky. Pribudne tiež zhruba 30 bratislavských lavičiek a 10 košov, čím sa celý mobiliár zjednotí. „Už minulý rok sme tu opravili a zmodernizovali Fontánu Planéta mieru, zazelenali sme dopravný ostrovček na Štefánikovej ulici a tento rok budeme pokračovať,“ dodáva. Okrem odstránenia betónových obrúb slúžiacich ako kvetináče, bude prebiehať aj oprava a doplnenie poškodenej alebo chýbajúcej dlažby.

Súčasná podoba Hodžovho námestia vznikla v roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom, má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová Fontána Planéta mieru.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR