Hotelová akadémia na Mikovíniho pripravila záznam z online Dňa otvorených dverí

1522

Na Hotelovej akadémii na Mikovíniho v Bratislave sa 16.12. uskutočnil ONLINE Deň otvorených dverí, z ktorého škola urobila záznam pre potencionálnych uchádzačov.

Kto nestihol sledovať a spojiť sa so školou online, môže si pozrieť video z online DOD.