Hotelová akadémia na Mikovíniho získala európsky certifikát kvality, za realizáciu projektu Culture in Action

640

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave, získala európsky certifikát kvality, za realizáciu projektu Culture in Action v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Projekt bol realizovaný Ing. Kornéliou Lohyňovou, pedagogičkou tejto školy. Znamená to, že práca žiakov i celej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.

Certifikát, ktorý škola obdrží, sa môže stať súčasťou webovej stránky a môže ho i vystaviť na vhodnom mieste v škole. S projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddiely európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.