II. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 27.1.2023

950