Informačný seminár k Výzve Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre kultúru na rok 2020

1049

Miesto a čas konania informačného semináru:

9.1. 2020 (štvrtok), Bratislava o 10:00 hod.

Sabinovská 16, Úrad BSK – veľká rokovacia miestnosť

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte na e-mailovej adrese: Andrea.Cavojska@region-bsk.sk do 8.1.2020, alebo do naplnenia kapacity miestnosti. Účasť na školení je bezplatná.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.