Jedinečná výstava 85 umelcov Bratislavského kraja – Salón výtvarníkov 2023 sa otvára 16. júna

1063
Salón výtvarníkov 2023 kolektívna výstava 85 umelcov Bratislavského kraja
Salón výtvarníkov 2023 kolektívna výstava 85 umelcov Bratislavského kraja

Tak ako sa s blížiacim letom predlžujú dni a slnovrat je takmer na dosah, otvárajú sa po 27. krát brány galérieZoya Museum – ELESKO Wine Park v Modre do jedinečnej expozície výtvarných diel pod názvomSalón výtvarníkov 2023. Táto výnimočná výstava je už tradične mimoriadnou kultúrno-umeleckou príležitosťou pre výtvarníkov spod Malých Karpát, Bratislavy a z Bratislavského kraja prezentovať svoju tvorbu v rámci kolektívnej výstavy. Organizátorom podujatia je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom tohto výnimočného podujatia je Fond na podporu umenia, ktorý ho z verejných zdrojov podporil.

Salón výtvarníkov je každým rokom vycibrenejší a pestrejší, láka širokým spektrom vystavených diel a stáva sa čoraz viac neodolateľnejším. A pokiaľ jeho návštevu neodmietneš, Tvoje kroky povedú do architektonicky strohých, no svojou monumentalitou a vzdušnosťou, impozantných priestorov modernej galérie. Stojíš Tu – uprostred 135 diel, ktoré sa Ti prihovárajú jazykom farieb, línií a tvarov, či matérií. Šepotom Ťa k sebe privábia pestrofarebné akvarely, takmer zreteľne počuješ výkriky divokých akrylov, hneď na to Ťa unášajú línie olejov, šibalsky pošteklia chumáče plsti, či oslnia odlesky bronzových plastík… Všetko to Tu hrá ako jeden obrovský orchester symfóniu radosti a mnohorakosti. Nedá sa tomu ubrániť a Ty sa chtiac-nechtiac pustíš do dialógu s umením. Ty Tu a Teraz …

Aj v tomto ročníku sa Ti predstavia zvučné mená na štítkoch obrazov, fotografií, alebo umeleckého textilu, na sokloch pod plastikami… Ty ich všetky prehliadneš, lebo budeš obdivovať maľby Igora Piačku, Martina Kellembergera, či Iana Keeble, prechádzať sa slnkom zaliatymi ulicami obrazov Jána Fekete, alebo sa ponoríš do mystického sveta malieb Igiho Brezo. Očaria Ťa mäkké ťahy akvarelov Amita a Meghy Kapoor hostí salónu z Indie, alebo Mariána Zaymusa. Do sveta fantázie Ťa vtiahnu šperky Davita Armenca, Márie Špánikovej, či rozprávkové miniobjekty Soni Ďatel Kozákovej. Bude Ťa lákať dotknúť sa plastík Jany Brisudovej, Martina Dzureka, či Stanislava Kiču. Detailne preskúmať litografie Agnešy Vavrinovej a Maroša Komáčka, alebo sa zahľadieť do tvárí portrétov fotografa Michala Šebeňu, rozhliadnuť sa krajinami Stana Jendeka, či obdivovať nápaditú hru fotografie s iným médiami Lenky L. Lukačovičovej a Kristíny Schreiberovej…

…a Ty kráčaš od diela k dielu, tie Ti jedno za druhým rozprávajú svoje príbehy, príbehy ktoré do nich vniesol každý jeden z 85 autorov, či už profesionálov, alebo vyzretých amatérov, aby ho práve Teraz s Tebou zdieľal….

Vítame Ťa Tu a Teraz na Salóne výtvarníkov!

V rámci expozície výstavy môžete vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov Salónu výtvarníkov 2023 pod názvom „Ty, Tu a Teraz“. Kurátorom výstavy a súbežne vystavujúcim autorom je Mgr. Pavol Šima-Juriček. O všetkých výtvarníkoch sa dočítate v krátkych anotáciách v prehľadnom katalógu Salón výtvarníkov 2023.

Výstava Salón výtvarníkov v Zoya Museum – ELESKO Wine Park v Modre je pre verejnosť prístupná od 16. júna do 17. septembra 2023, počas návštevných hodín – od stredy do nedele, v čase od 11.30 do 18.30. Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.elesko.sk

Zoznam vystavujúcich autorov:

Andrea Pistl Andrášová, Davit Armenc, Anita Bartos, Katarína Bencová, Jana Blašková, Denisa Olexa Bogdalíková, Peter Böhm, Katarína Böhmová, Peter Brenkus, Sylvia Brezianská, Igi Brezo, Jana Brisudová, Zuzana Csögleiová, Viera Čapková, Ladislav Černý, Svetlana Čimborová, Martina Čupková, Karol Drexler, Martin Dzurek, Dávid Dzurňák, Miroslav Dzuro, Ján Fekete, Nana Furiya a Peter Uchnár, Ingrid Mária Gábor, Matej Galovič, Richard Gottschall, Pavol Hammel, Vlasta Hlôšková, Emília Hodasová, František Hubek, Vlasta Hubková, Artur Jamnický, Stano Jendek, Edita Kallová, Amit Kapoor – hosť Salónu, Megha Kapoor – hosť Salónu, Ian Keeble, Martin Kellenberger, Stanislav Kiča, Marcela Meka Klimeková, Ružena Klimková, Denisa Kolářová, Marián Komáček, Soňa Ďatel Kozáková, Dušan Křístek, Jana Krištofík Lepejová Jane-beata, Darina Lichnerová, Lenka L. Lukačovičová, Michal Mach, Martin Maglay, Ivana Máleková, Ľubomír Mati – hosť Salónu, Mária Matúšková, Ľubica Ema Mazik, Georgina Martreux, Miroslav Motyčík MIME, Robert (Viktor) Němeček, Jaroslav Orlíček, Danica Pauličková, Igor Piačka, Júlia Piačková, Dana Poláková, Katarína Polgáry, Tomáš Polonský, Danica Púry, Ľudmila Rogovská, Veronika Rusňáková, Bedrich Schreiber, Kristína Schreiberová, Katarína Slatinská, Silvia Stránska, Ján Strieš, Michal Šebeňa, Pavol Šima-Juriček, Mária Špániková, Michal Tejgi, Eva Tiková, Danica Tyková, Jana Vaľová, Agneša Vavrinová, Katarína Vidrová, Evla Vlašičová, Ingrid Vrbňáková, Alena Wagnerová, Marián Zaymus

Populárnym podujatím, ktoré nadväzuje na Salón výtvarníkov je Deň otvorených ateliérov® , ktoré sa uskutoční 23. 9. 2023. Počas tejto septembrovej soboty, od 10.00 do 21.00, môžete nahliadnuť do ateliérov a výtvarných dielní nielen autorov, ktorí vystavujú na salóne, ale aj mnohých ďalších s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Už teraz môžete sledovať krátke filmové nahliadnutia do dielní autorov participujúcich na podujatí na www.vimeo.com/moskamodra, www.facebook.com/Moska.sk/, alebo na www.youtube.com – kanál Moska.sk

Deň otvorených ateliérov® 2023 sa organizuje v súlade s projektom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1. 4. 2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Hlavný partner podujatia:

  • Fond na podporu umenia – Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre