Jedno a dvojcentové mince začnú miznúť z obehu

1460

Naše peňaženky budú ľahšie a ceny sa budú zaokrúhľovať. Obeh jedno a dvojcentových mincí sa výrazne obmedzí.

Ministerstvo financií SR predkladá návrh novely zákona, ktorého cieľom je možnosť zaokrúhľovania nákupov. Malo by ísť o matematické zaokrúhľovanie, ktoré bude spravodlivé pre kupujúcich aj predajcov. Zaokrúhľovať sa však bude až konečná cena nákupu, ak bude platená v hotovosti. Výrazne sa tým zjednoduší vydávanie mincí, podnikatelia ušetria na poplatkoch za hotovostné vklady do bánk a v neposlednom rade sa zníži záťaž na životné prostredie. K podobnému rozhodnutiu dospeli aj ďalšie krajiny eurozóny, napríklad Fracúzsko. Mince budú však naďalej platné, zaniknú až zrušením na úrovni celej eurozóny.