Jednoducho ĎAKUJEME vám

2141
V srdiečku nájdete hodnoty a profesie, s ktorými sa nám náročné obdobie podarilo prežiť.

Slovíčko ďakujem patrí medzi základné slová, ktoré sa človek učí od útleho detstva.

Ľudia naň však v dospelosti veľmi často zabúdajú. Situáciu, v ktorej sme sa ocitli v marci 2020, nikto z nás nepredpokladal. Vyžadovala osobitý prístup a obrovské nasadenie. Hrdinami doby sa stali všetci tí, ktorí nasadili vlastné životy, energiu, čas a venovali ju nám všetkým.

Po uplynutí náročného obdobia v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 má slovíčko ĎAKUJEM oveľa väčšiu silu a moc.

Bratislavský samosprávny kraj preto prichádza s kampaňou, ktorou chce vyjadriť vďačnosť ľuďom v prvej línii, ako aj obyvateľom kraja, za to že sme situáciu spoločne zvládli a boli sme príkladom pre celý svet.

ĎAKUJEME!!!

Vyrobené v spolupráci so Strednou odbornou školou masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7, 834 14 Bratislava