Jednotný postoj kraja: Bez európskych peňazí budeme stále bohatý región iba na papieri

919
Juraj Droba

Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava a 89 zástupcov miest a obcí deklarujú spoločný postoj v tom, že kraj potrebuje viac európskych peňazí. Apelujú na európske inštitúcie, aby schválili presun alokácie na projekty v Bratislavskom kraji.

„Bratislavský región je bohatý iba na papieri. Spoločne, s našimi 89-imi samosprávami, preto v Bruseli voláme po spravodlivom navýšení alokácie pre náš kraj na roky 2021 – 2027. Bez európskych financií totiž nedokážeme realizovať kľúčové projekty v oblastiach ako sú doprava, životné prostredie, školstvo, sociálne veci či zdravotníctvo,” priblížil Juraj Droba, predseda BSK.

Bez týchto zdrojov bude BSK aj naďalej iba chudobný „bohatý” región a nebude možné financovať ďalší rozvoj miest a obcí. Samosprávy totiž nie sú schopné v rámci vlastných rozpočtov vyčleniť dostatočné množstvo finančných prostriedkov na kľúčové projekty v regióne:

Malokarpatský obchvat, ktorého hodnota je viac ako 100 miliónov EUR. Cesty síce rekonštruujeme z vlastného, ale na takéto obrovské projekty nemáme. Ak ho nepostavíme, obce i celý región budú trpieť tranzitnou dopravou. 

V oblasti životného prostredia budú chýbať investície na vybudovanie neexistujúcej kanalizácie v obciach Žitného ostrova, najväčšej zásobárni podzemnej vody v strednej Európe. A zároveň sa bude musieť odložiť riešenie problému končiacej životnosti mnohých skládok, či nebezpečných environmentálnych záťaží a nedostatočnej adaptácie na zmenu klímy.

Sociálne služby. Už o päť rokov nás ochromia ich nedostatočné kapacity či kvalita. Bez eurofondov môžeme zabudnúť na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, vďaka ktorej budú klienti bývať v nízkokapacitných zariadeniach typu rodinného domu, ktoré rešpektujú ich súkromie a potreby. 

Nebudú ani ďalšie špecializované zariadenia pre autistov či ľudí so stareckou demenciou. A to bude pri súčasnom tempe starnutia obyvateľstva veľký problém. Chýbať budú komunitné centrá, denné stacionáre a pobytové zariadenia. V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva je napríklad naše Záhorie a Senecko v podstate bielou mapou bez dostatku týchto služieb a takým by aj zostalo.

Prečítajte si rozhovor s riaditeľkou odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barborou Lukáčovou pre EURACTIV na tému EUROFONDY.

Školské kampusy. Tie sú kľúčovým prepojením praxe a teoretického vzdelávania. Neslúžia len študentom, ale v rámci celoživotného vzdelávania aj podnikateľom a zamestnávateľom v danom sektore. Bez eurofondov nebude kampus pre vinohradnícku škole v Modre, bioenergetiky v Bernolákove ani zdravotnícky na Boroch či zdravotno-športový v Petržalke. Naše v úvodzovkách „bohaté“ územie by tak vychovávalo študentov len teoreticky.

Preto všetci spoločne podporujú predsedu vlády Eduarda Hegera a podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú vo vyjednávaniach s Európskou komisiou a komisárskou Elisou Ferreire o transfere a flexibilite európskych zdrojov pre BSK v novom programovom období. Ich kľúčové rokovanie sa uskutoční už dnes 16. 12. 2021 a majú v ňom našu plnú podporu.