Jubilejný 10. ročník SLOVAK PRESS PHOTO 2021 prináša novinky

791
Toto je víťazná fotografia 9. ročníka, autorkou je naša kolegyňa, fotografka Janka Šantavá
Toto je víťazná fotografia 9. ročníka, autorkou je naša kolegyňa, fotografka Janka Šantavá

Desiaty ročník súťaže a následnej výstavy novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO 2021 štartuje 10. júna 2021 a prinesie zaujímavé novinky.

Prichádza s upravenými súťažnými kategóriami, atraktívnou medzinárodnou porotou a novým registračným systémom pre súťažiacich. Zmeny neobišli ani výstavu víťazných fotografií, ktorá sa v tomto roku uskutoční v exteriéri – vo verejnom priestore. „Minulý rok bol svojim spôsobom jedinečným a neopakovateľným rokom, ktorý bezprecedentne ovplyvnila najmä celosvetová pandémia COVID-19. Z pohľadu fotografa priniesol mnohé situácie a momenty, ktoré si zaslúžia byť zachytené aj pre budúce generácie“, povedala riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová, a dodala: „Mnohé obmedzenia nám umožnili aktívne pracovať na zlepšení projektu aj po technickej stránke, ktorého výsledkom je nová atraktívna a intuitívna registrácia pre súťažiacich“.

Súťažné fotografie, či už samostatné fotografie alebo série fotografií, môžu záujemcovia prihlasovať od 10. júna do 10. augusta 2021 cez elektronický registračný formulár na internetovej stránke súťaže www.slovak-press-photo.sk Každý súťažiaci získa pri registrácii jedinečný ID kód, pod ktorým sa môže kedykoľvek vrátiť ku svojej prihláške a následne ju doplniť alebo aktualizovať. Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá, ako aj mladí začínajúci fotografi a študenti do 26 rokov, pričom zapojenie študentov denného štúdia do súťaže je v tomto ročníku bezplatné. V minulom roku sa do súťaže registrovalo 203 fotografov, ktorí spolu zaslali 1 827 snímok, z toho 183 sérií. Prihlásené práce bude v termíne 13. – 16. augusta 2021 hodnotiť medzinárodná 5-členná porota v zložení: Kadir van Lohuizen (fotograf, agentúra NOOR, Holandsko) – predseda poroty, Yuri Kozyrev (fotograf, Rusko), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR), Roman Vondrouš (fotograf, ČTK, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň aj garantom projektu. Vyhlásenie výsledkov tohtoročného jubilejného 10. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO 2021 bude oznámené na tlačovej konferencii dňa 24. septembra 2021. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční taktiež dňa 24. septembra 2021 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Ocenené práce budú vystavené v exteriéri – vo verejnom priestore Vajanského nábrežia (parčík) pri Propeleri v termíne 24. septembra až 31. októbra 2021. Medzinárodná porota bude hodnotiť samostatné fotografie a série fotografií v 9 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v medzinárodnej kategórii Každodenný život. V tomto ročníku sa neotvára súťažná kategória Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, ktorá sa každoročne koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Víťaz tejto kategórie, ktorej ukážky navrhne porota a vyberie primátor Bratislavy Matúš Vallo, získa štipendium v hodnote 2 000 EUR na fotografovanie premien Bratislavy. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka. Fotograf, študent do 26 rokov, ktorý zaujme svojou prácou porotu, získa okrem ocenenia z rúk starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Zuzany Aufrichtovej, aj možnosť usporiadania samostatnej výstavy v priestoroch Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO.

V 9. ročníku bola ocenená aj župná fotografka Janka Šantavá. Získala cenu Grant Bratislava s projektom Bratislava – mesto nových začiatkov. Toto sú jej zábery:

Každoročnou tradíciou je výstava fotografií člena medzinárodnej poroty. V tomto roku sa uskutoční výstava predsedu poroty Kadira van Lohuizena – Stúpanie morí: Kam pôjdeme? Výstava sa uskutoční v termíne 16. augusta až 15. septembra 2021 vo verejnom priestranstve Vajanského nábrežia (parčík) pri Propeleri. „Inštaláciou výstavy Kadira van Lohuizena v exteriéri chceme priniesť toto kultúrne podujatie čo najširšej verejnosti, s ohľadom na prípadné budúce protiepidemiologické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. V neposlednom rade je našou ambíciou uplatňovanie princípov sociálnej inklúzie ľudí s fyzickými a sociálnymi obmedzeniami a znevýhodneniami, ako aj s ohľadom na nevyhnutnú ochranu životného prostredia vďaka minimalizácii energetických nárokov súvisiacich s uskutočnením výstavy. Prienik medzi dodržiavaním týchto zásad a témy výstavy je viac ako relevantné!,“ doplnila Jana Garvoldtová. Výstava sa venuje globálnej problematike udržateľnosti, klimatickej zmene, ubúdania biodiverzity a ochrane životného prostredia. Autor sa vo svojej tvorbe pozrel na tému globálnych dôsledkov zvyšovania hladiny morí spôsobených zmenou klímy. Súčasťou výstavy bude aj diskusia so zástupcami štátnej administratívy a neziskového sektora na tému dopadov klimatickej zmeny a nevyhnutnosti udržateľnosti v každodennom živote jednotlivcov a celej spoločnosti.

Pripravujeme aj premietanie tematického dokumentárneho filmu a predstavenie autorskej knihy, v ktorých autor prináša interview s rodinami, ktoré museli opustiť svoje obydlia z dôvodu stúpania hladín morí a oceánov, a nájsť si nový domov. Súťaž a následná výstava fotografií SLOVAK PRESS PHOTO 2021 sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, ministerky kultúry SR Natálie Milanovej, ministra životného prostredia SR Jána Budaja, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.