Juraj Droba: Ďakujem prezidentke, že vetovala daňový bonus

957
Prezidentka Zuzana Čaputová a predseda BSK Juraj Droba

„Nový daňový bonus by v praxi zlyhal a rodiny by si vo finále aj tak nepolepšili. Pani prezidentka dnes opäť ukázala, že je správnym človekom na správnom mieste. Nepodporila ďalší rozvrat verejných financií a odmietla perverzné praktiky hlasovania s fašistami. Nateraz som rád, že zásadné pripomienky samospráv boli vypočuté,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba v reakcii na oznámenie prezidentky Zuzany Čaputovej, že bude vetovať časti tzv. protiinflačného balíčka.

Vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej uvádzame v plnom znení:

S balíčkom opatrení je spájaná intenzívna polemika. Zjednodušene povedané preto, lebo by sa ním na jednej strane mali poskytovať veľké finančné prostriedky rodinám a na strane druhej preto, lebo sú námietky k jeho legislatívnemu procesu a tiež k tomu, ako výrazne zasahuje do rozpočtov samospráv. Polemika však nie je v tom, či treba pomôcť rodinám. Vieme, že treba.

V rámci prípravy na svoje rozhodnutie ohľadne balíčka opatrení som absolvovala viaceré rokovania a konzultácie s ekonomickými a právnymi expertmi. Stretla som sa aj so všetkými subjektmi, ktorí ma o to požiadali – s predstaviteľmi samospráv, zástupcami zamestnávateľských združení, reprezentantmi odborov, dôchodcovskými organizáciami aj združeniami na podporu rodín. Na základe všetkých zistených faktov a argumentov som sa rozhodla nasledovne:

Uvedený zákon vraciam do parlamentu na opätovné prerokovanie a budem ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď, teda od 1.7. do 31.12. 2022. Zároveň chcem oznámiť, že v prípade prelomenia môjho veta sa obrátim na ústavný súd so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu tohto balíčka zákonov. Som presvedčená, že Inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie a teda vo vetovaných častiach nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie. Zároveň je potrebné, aby Ústavný súd SR raz a navždy urobil v tejto téme jasno.

Na Slovensku už od roku 2011 máme ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Ich význam zvýraznila aj posledná ústavná novela, ktorá priamo do Ústavy zaradila článok (55a), podľa ktorého sa hospodárenie nášho štátu zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Na podporu týchto cieľov bol zriadený aj nezávislý ústavný orgán – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Stotožňujem sa s jej stanoviskom, v ktorom okrem iného konštatuje, že „Schvaľovanie legislatívnych zmien s významným negatívnym dopadom na rozpočet bez toho, aby bolo v tom čase zrejmé jeho prefinancovanie, bez hlbšej diskusie a zdôvodnenia, považuje Rada v rozpore s cieľmi stanovenými v Čl. 55a Ústavy SR.“ Vzhľadom na povahu a významný finančný objem balíčka – 1,2 miliardy eur – bolo o to viac namieste vykonať legislatívny proces tak, aby boli dodržané ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.

Pokiaľ ide o kontext, v ktorom bol balíček zákonov prijatý, tak pôvodne deklarovaným cieľom zákona bola protiinflačná pomoc prijatých opatrení. Zdražovaniu na Slovensku naozaj čelíme, za posledného pol roka som sa k tejto téme stretla s desiatkami rodín a mnohými odborníkmi, s jediným cieľom – prijať aj na Slovensku včasnú, adresnú, účinnú pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Avšak sám predkladateľ zákona, minister financií, v rozhovore pre Postoj povedal, že z jeho pohľadu vôbec nejde o protiinflačný balíček, ale o daňovú revolúciu, ktorú predstavil už pred niekoľkými mesiacmi. Týmto výrokom zároveň potvrdil, že nebol daný ani bezprostredný a relevantný dôvod, aby balíček musel predložiť v zrýchlenom legislatívnom procese. Veď kedy inokedy, ak nie v prípade revolučnej zmeny v daniach by mal byť do dôsledkov rozdiskutovaný obsah zákona s prihliadnutím na ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti?

Na záver chcem zdôrazniť, že podľa mňa je pomoc rodinám legitímny cieľ. Nestavajme ale ľudí proti sebe pod zámienkou pomoci rodinám. Tvrdiť o niekom, že je pri posudzovaní tohto balíčka prorodinný alebo protirodinný je manipulatívne. Nikto, s kým som rokovala, vrátane tých, ktorý ma žiadali zákon vetovať, vôbec nenamietal pomoc rodinám. Každý legitímny cieľ však musí byť dosahovaný aj legitímnymi prostriedkami.

Ľudia si ma zvolili preto, aby som prispela k rešpektovaniu práva a právneho štátu. Ak by som podpísala takúto legislatívnu zmenu hrubo obchádzajúcu pravidlá legislatívneho procesu, bolo by to popretím toho, s čím som do funkcie kandidovala a s čím som bola zvolená. Zároveň chcem ale vyzvať vládu, aby ľudom a rodinám v chudobe pomohla ešte viac a to čo najskôr a zároveň pomohla vyše 200 tisíc ľudom, ktorí sú v pásme rizika chudoby a na ktorých tento balíček nemyslel – pracujúci za nízke mzdy, ktorých deti sú plnoleté, dôchodcovia s nízkymi dôchodkami, rodičia samoživitelia, ktorí sa starajú o viac detí a nemôžu si preto nájsť prácu a uplatniť daňový bonus. Ľudia a rodiny ohrozené chudobou to akútne potrebujú.

Prečítajte si tiež: Župan Droba vyzýva poslancov, aby nepodporili daňovú reformu