Juraj Droba: Neprišli sme štyri roky úradníčiť, ale niečo po sebe zanechať (PODCAST)

580
Župan Juraj Droba

Predseda BSK Juraj Droba a poslanci práve v týchto dňoch dokončili Programové vyhlásenie župy na roky 2022- 2026. Túto netradičnú tradíciu začala župa v predchádzajúcom volebnom období. Najnovší dokument obsahuje 83 konkrétnych projektov a opatrení, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja. Rovnako pomenúva najpálčivejšie problémy, ktoré sa kraja bytostne dotýkajú. Ich zoznam nevznikol od zeleného stola, ale je výsledkom zberu dát a analýz priamo v území, pretože do tohto procesu sa zapojili všetci kľúčoví aktéri.

Pozrite si podcast:

„Programové vyhlásenie pomenúva tie najpálčivejšie problémy, ktoré sa nášho kraja bytostne dotýkajú. Ich zoznam nevznikol od zeleného stola, ale je výsledkom zberu dát a analýz priamo v území. Do tohto procesu sme zapojili všetkých kľúčových aktérov – primátorov, starostov, poslancov ako aj relevantné inštitúcie a organizácie. Vďaka tomu detailne poznáme problémy v obciach a mestách. Riešenia prezentuje práve v tomto dokumente. Vyhlásenie predstavuje nielen dôležité priority, na ktorých sme sa spoločne s poslancami zhodli, ale deklaruje tiež ochotu spolupracovať. Vďaka tomu môžeme víziu preniesť do konkrétnych výsledkov. Zároveň týmto získava verejnosť plán našej práce a do budúcnosti prehľadný nástroj kontroly pri jeho odpočte,“ vysvetlil Juraj Droba.

V Bratislavskom kraji chýba v súčasnosti 360 kmeňových tried na základných školách. Tento nedostatok trápi tak mestá, ako aj obce. Dôvodom je najmä rozvoj miest a obcí, ale aj migrácia do kraja na úrovni 8 000 obyvateľov ročne. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto v Bruseli vyjednal podporu témy zvýšenia kapacít ZŠ a alokáciu 63 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z nástroja REACT-EU. „Celkovo bude podporených 26 projektov, z ktorých všetky budú ukončené do konca roku 2023. Vznikne tak 214 kmeňových tried, čím sa pokryje viac ako polovica z chýbajúcich,“ vysvetlil Juraj Droba.

Predseda BSK v najnovšom podcaste vyzdvihol aj novú expozíciu v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. „To, čo sme doteraz mohli zažiť v Londýne či New Yorku, nájdeme už aj v Pezinku. Župné Malokarpatské múzeum je moderné, multimediálne, vizuálne zvukovo atraktívne a exponáty si môžete ohmatať. Určite to nie je také to klasické múzeum, aké poznáme. Je venované vinohradníctvu a vinárstvu nášho regiónu a rozhodne sa v ňom nebudete nudiť, pretože expozície vám vyrazia dych.“

Malokarpatské múzeum v Pezinku (MMP), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ponúka netradičné expozície. Kombinuje tradičné prvky dejín s modernými, napríklad s využitím inovatívnych prístupov a technológií. Najmodernejšie technológie využíva aj najnovšia expozícia Klárin lis, ktorá je v rámci Slovenska prvá a jedinečná. Novú zážitkovú atrakciu financoval BSK.

Video: Monika Kováčová, Podcast moderuje Lucia Forman