Juraj Droba: Učitelia tvoria hodnoty, rozvíjajú talent a nadšenie pre budúce zamestnanie

1309

Deň 28. marec už vyše šesťdesiat rokov patrí všetkým učiteľom, a nielen im. V tento deň oslavujú všetci zamestnanci v školách. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných škôl, dvoch jazykových škôl a jedného školského internátu, na ktorých pracuje viac ako 2 000 pedagogických zamestnancov.

„Každý z nás mal učiteľa, na ktorého s láskou spomína. Po rodičoch sú pre nás asi najdôležitejšie vzory. Vytvárajú v deťoch hodnoty, rozvíjajú talent a nadšenie pre budúce zamestnanie. Naopak, absencia vzdelania môže v spoločnosti napáchať veľké škody, čoho sme svedkom najmä v období kríz. Je našou povinnosťou vychovávať vzdelané a empatické deti. A rovnako je našou povinnosťou vrátiť učiteľskej profesii dôstojnosť, ktorú si zaslúži. Je to nielen náš dlh voči učiteľskému stavu, ale je to aj naša povinnosť voči budúcim generáciám, ktoré dnes zbierajú vedomosti. O niekoľko rokov budú práve oni rozhodovať o tom, na akom Slovensku budeme žiť. Vážení učitelia, úprimne vám ďakujem, vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Deň učiteľov sa oslavuje od roku 1955. Práve 28. marca si zároveň pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského, ktorý je považovaný za učiteľa národov a svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou, sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa, či jeho intelekt.

BSK každoročne, na znak vďaky a úcty, organizuje aj oceňovanie učiteľov, kedy ocení dvadsiatku naj, teda tých, ktorí si zaslúžia ocenenie Učiteľ roka. Tento rok sa slávnostné oceňovanie uskutoční 22. 4. 2022.

„Školstvo je jedna z oblastí, o ktoré sa treba starať. Tak zvonka, ako aj zvnútra. Preto sa od začiatku o školy staráme, modernizujeme ich, budujeme centrá odborného vzdelávania a prípravy či zavádzame nové odbory reagujúce na trh práce. Nezabúdame ani na učiteľov a motivujeme ich. Zaviedli sme podporu pre začínajúcich učiteľov, preplácame mimoškolské aktivity, jazykové vzdelávanie, doplňujúce pedagogické štúdium, prispievame na cestovanie mestskou hromadnou dopravou a v rámci finančných možností ich aj pravidelne odmeňujeme,“ uzavrel Juraj Droba.