Kancelária Bratislavského kraja v Bruseli oslavuje 20 rokov (VIDEO)

1535

Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli bolo založené v roku 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Tento rok si tak pripomína 20. výročie. Pri tejto príležitosti sa v Bruseli uskutočnila slávnostná recepcia za účasti významných partnerov z inštitúcií EÚ, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ či partnerských regiónov z celej Európy.

„Pred 20 rokmi, môj predchodca a vôbec prvý bratislavský župan Ľubo Roman spravil odvážne rozhodnutie keď založil regionálne zastúpenie pri EÚ v Bruseli. V roku 2002 sme síce ešte neboli členmi EÚ, no možnosti, ktoré EÚ regiónom ponúka už boli dobre známe. Som rád, že nasledujúci dvaja župani pán Bajan a pán Frešo pokračovali v tomto projekte a výrazne ho aj rozšírili. Aj vďaka tomu a skvelej práci Zastúpenia v Bruseli, bude mať územie kraja v novom programovom období doposiaľ najväčšiu alokáciu fondov EÚ,“ priblížil históriu Zastúpenia predseda BSK Juraj Droba. 

Hlavným dôvodom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, potreba účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch. 

V Bruseli pôsobí viac ako 300 regionálnych zastúpení. Ich úlohou je predovšetkým prepájať regionálne priority s politikami EÚ a vstupovať do legislatívnych procesov EÚ, aby v nich boli záujmy regiónov adekvátne reflektované.

„Práca v Bruseli má často veľmi technický charakter, ale je skvelé vidieť ako sa neskôr prejaví vo forme konkrétnych projektov, ktoré zlepšujú život obyvateľov kraja. Regióny dokážu v Bruseli veľmi efektívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a svoje záujmy koordinovane presadzovať aj smerom k inštitúciám EÚ,“ priblížil vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ Tomáš Teleky.

Na príprave slávnostného podujatia v Bruseli participovali študenti Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb a hudobného konzervatória.