Karlova Ves chce z bývalých jaslí vytvoriť objekt pre seniorov, záujemcovia môžu predložiť ponuky do konca roka

761

Karlova Ves vyhlásila obchodno-verejnú súťaž na prenájom objektu bývalých jaslí na Borskej ulici, ponúka ho na dlhodobý 30-ročný prenájom pre zariadenie sociálnych služieb. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do konca decembra.

Minimálna výška nájomného za pozemky a objekt je stanovená  na 3600 eur za mesiac. Budovu je potrebné kompletne zrekonštruovať, objekt sa už niekoľko rokov nevyužíva a je v zlom technickom stave. „Uchádzač musí predložiť návrh stavebnotechnického riešenia investičného zámeru s predpokladanou výškou investície, takisto aj dokumentáciu k navrhovanému spôsobu využitia, preukazujúcu udržateľnosť projektu,“ upozorňuje v oznámení o OVS samospráva.

Z hľadiska kritérií hodnotenia ponúk má cena menšinovú váhu (45 percent), väčšinovú váhu má vhodnosť ponúkanej sociálnej služby, vhodnosť projektu a referencie (váha kritéria 55 percent). Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete TU.

Zdroj: TASR