Karlova Ves odstraňuje billboardy

886

Billboardové spoločnosti majú hlavu v smútku.

Karlova Ves rozhodla o odstránení ďalších viac ako 20 billboardov. Ľuďom vôbec nechýbajú, skôr naopak. Ako sami hovoria, reklama by sa mala z ulíc kompletne presunúť na internet. 

Karlova Ves odstránila ďalšie bilbordy

Bilbordové spoločnosti majú hlavu v smútku. Karlova Ves rozhodla o odstránení ďalších viac ako 20 bilbordov. Ľuďom nechýbajú, skôr naopak. Sami hovoria, že reklama by sa mala z ulíc kompletne presunúť na internet.

Uverejnil používateľ Karlova Ves Štvrtok 7. mája 2020

Zdroj: Dúbravka