Klimatizačné zariadenie v materskej škole v obci Jakubov

521

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Klimatizačné zariadenie v materskej škole.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 4 500 €).

Okres: Malacky

Obec: Jakubov

Celkové výdavky projektu: 5 301 €