Knižnica v Dúbravke začala zbierať knihy v ukrajinčine

778

Miestna knižnica v bratislavskej Dúbravke zbiera knihy v ukrajinskom jazyku. Žiadané sú najmä detské knižky.

„Zozbierané knihy posunieme organizáciám, ktoré distribuujú pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Slovensko,“ oznamuje mestská časť spolu s knižnicou. Upozorňuje ďalej, že knihy je potrebné doniesť priamo do knižnice na Sekurisovej ulici, nie do dúbravského domu kultúry, kde sa zhromažďuje humanitárna pomoc Dúbravčanov pre Ukrajinu.

Zdroj: TASR