Kolaudácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je v plnom prúde

2352

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil kolaudačné konanie na predčasné užívanie prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok vydá župa povolenie na predčasné užívanie čo najskôr. 

„Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je veľmi dôležitý dopravný projekt. Po jej dokončení bude cestovanie oveľa komfortnejšie. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia sa môžu cestujúci tešiť na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Úplnou novinkou bude zelený povrch trate,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

Kolaudačné konanie spustil Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy na základe žiadostí Hlavného mesta SR Bratislavy na predčasné užívanie dvoch etáp modernizácie električkovej trate Karlovesko-dúbravskej radiály.

Podľa predsedu BSK je dôležité, aby trať mohla slúžiť verejnosti čo najskôr, keďže spája západnú časť Bratislavy s centrom mesta

„Na župe sme pri všetkých potrebných krokoch nestratili ani deň, no musíme sa riadiť zákonnými postupmi a lehotami. V prvej etape je 83 účastníkov konania a v druhej dokonca až 172. K tomu treba pripočítať všetky dotknuté orgány, ktorým musíme doručiť oznámenia,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.

V prípade 1. etapy požiadalo Hlavné mesto SR Bratislava Bratislavský samosprávny kraj o vydanie predčasného užívania 2. septembra. Ide o úsek za zastávkou Molecova po obratisko Karlova Ves. Začiatok konania župa oznámila účastníkom oznamom do vlastných rúk a verejnou vyhláškou účastníkom s neznámou adresou. Následne sa 7. novembra konalo ústne pojednávanie. Trať však už na prvý pohľad nebola pripravená na vydanie povolenia. Po jej dokončení a doručení všetkých potrebných dokladov k vydaniu rozhodnutia ako sú napríklad revízne správy, technicko-bezpečnostná skúška, či protokoly z úradných skúšok, vydá Bratislavský samosprávny kraj povolenie na predčasné užívanie čo najskôr. 

Druhá etapa projektu je vymedzená úsekmi od obratiska Karlova Ves po Hanulovu. O vydanie povolenia na predčasné užívanie požiadalo Hlavné mesto SR Bratislava 28. októbra 2019. O začiatku tohto konania župa informovala účastníkov opäť doručením oznamu do vlastných rúk a verejnou vyhláškou pre účastníkov s neznámou adresou. Ústne pojednávanie so všetkými zainteresovanými stranami je stanovené na 18. decembra 2019.

 „Ak bude všetko v poriadku, teda stavba bude zrealizovaná tak, že jej predčasné užívanie nebude ohrozovať bezpečnosť ani zdravie osôb a budú odovzdané všetky doklady, Bratislavský samosprávny kraj vydá povolenie o predčasnom užívaní v expresnom, no zákonnom termíne,“ uzavrel župan Juraj Droba.