Konferencia k svetovému dňu cestovného ruchu 2018

840
Zdroj: UNWTO

Téma Svetového dňa cestovného ruchu v roku 2018 bola: Udržateľnosť a digitálna transformácia v cestovnom ruchu

„Opäť sa na jednom mieste stretli priaznivci turizmu, ktorí sa z pripravených prezentácií dozvedeli viac o zaujímavých produktoch cestovného ruchu, marketingových aktivitách organizácii pôsobiacich v cestovnom ruchu ako aj o rozvoji cestovného ruchu v bratislavskom regióne,“ zhrnul Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

3. ročník konferencie k svetovému dňu cestovného ruchu sa niesol v duchu témy zadefinovanej UNWTO. Program konferencie pozostával z troch panelov, v ktorých sa prezentovali verejní a súkromní aktéri pôsobiaci v cestovnom ruchu v bratislavskom regióne pred skoro stovkou poslucháčov, medzi ktorými si široké spektrum príspevkov popri odbornej verejnosti vypočuli aj študenti cestovného ruchu z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zahraničný hosť Hannes Weitschacher, riaditeľ Wienviertel Tourismus z Dolného Rakúska, predstavil projekt Iron Curtain Trail – „Kultúra a príroda na zelenom páse“ realizovaný v spolupráci s KOCR. Ďalej boli predstavené aj projekty, ktoré prinášajú nové rozvojové produkty v cestovnom ruchu ako napr. projekt Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda prezentovaný riaditeľkou združenia Slovenského Domu Centrope, Tatianou Mikušovou, projekt Geopark Malé Karpaty, ktorého prezentácia bola pre poslucháčov zaujímavá nielen kvôli hravému videu, ale predovšetkým vďaka pútavému rozprávaniu Jirka Vitáloša z neziskovej organizácie Barbora o pokladoch ukrytých v hlbinách Malých Karpát. Pri projektoch spojených či už s Dunajom ako Transdanube.Pearls – Sieť udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja alebo s Malým Dunajom ako DANUBE BIKE&BOAT – Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člne boli predstavené iniciatívy ďalšieho rozvoja a vytvárania domácich ako aj cezhraničných produktov v oblasti zelenej mobility, vodáckeho turizmu a cykloturizmu. Spomenutá téma vyústila do workshopu spojeného s prezentáciou možností udržateľnej mobility a manažmentu mobility v regióne BSK a následnou diskusiou.

Dôležitým bodom konferencie bol príspevok profesorky Ľudmily Novackej, pôsobiacej na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá ako odborníčka v oblasti cestovného ruchu predstavila novú Marketingovú stratégiu pre destináciu Bratislavský kraj, na ktorú nadviazali zástupcovia jednotlivých oblastných organizácií v BSK, ktorí predstavili svoju činnosť s dôrazom na možné smery rozvoja do budúcnosti.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu