Kraj hľadá posily do nového Inštitútu

2982

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja začne fungovať už začiatkom mája. Bratislavská župa má na jeho fungovanie schválené eurofondy vo výške takmer dva a pol milióna eur. Skúsení analytici majú ešte týždeň na poslanie životopisov.

„Dlhodobo sme presadzovali, aby sa vo všetkých krajoch na Slovensku vytvorila analyticko-strategická jednotka, ktorá by pomáhala k lepšiemu nastavovaniu verejných politík, a tým prispievala aj k šetreniu verejných zdrojov. Výzva pre všetky VÚC na prihlásenie sa o eurofondy na vznik takéhoto inštitútu bola vyhlásená takmer pred rokom a koncom februára sme sa dozvedeli, že tento projekt nám bol schválený. Inštitút, ktorý bude pripravovať strategické materiály pre celé územie, spúšťame 1. mája a verím, že všetky pozície obsadíme kvalitnými a skúsenými analytikmi,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15.05.2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ pre vyššie územné celky. Výzva bola zameraná najmä na budovanie inštitucionálnych kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy a verejných služieb. Bratislavskej župe bol projekt vo februári schválený s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektu vo výške 2 475 977,40 EUR. V rámci projektu sa budú realizovať aj ďalšie aktivity, vrátane návrhu metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja BSK na úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“.

Najväčším projektom je však vytvorenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja. Do aktivít Inštitútu budú zapojení aj pracovníci ďalších odborov Úradu BSK, a to najmä Odboru školstva, mládeže a športu, Odboru sociálnych vecí, Odboru zdravotníctva a Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia.

Bratislavský samosprávny kraj do nového Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja hľadá do 15. 4. 2020 šikovných a skúsených analytikov pre nasledujúce oblasti:

  • senior analytik pre oblasť školstvo a inovácie,
  • senior analytik pre oblasť udržateľná mobilita,
  • senior analytik pre oblasť energetika,
  • junior analytik pre zdravotníctvo.

Podmienkou pre senior analytika je 5 ročná prax a ukončený II. stupeň VŠ.  Viac informácií nájdete na stránke: https://bratislavskykraj.sk/otvorena-zupa/volne-pracovne-miesta/