Kraj v lete investoval aj do rekonštrukcií škôl

973

Počas letných prázdnin bratislavská župa realizovala menšie či väčšie opravy a rekonštrukcie na deviatich školských objektoch. Celková suma investícií dosiahla viac ako 500 000 eur. Vo fáze realizácie je ďalších päť rekonštrukcií a opráv za takmer 370 000 eur.

„V minulom roku sme najviac peňazí investovali práve do opráv škôl a to sedem miliónov eur. Verím, že tento rok sa nám podarí ešte viac. Modernizácia a skvalitňovanie stredného školstva je pre nás top priorita. Chceme vytvárať také podmienky a prostredie, aby sa žiaci na naše školy radi hlásili, radi ich študenti navštevovali a pedagógom aby sa v nich dobre učilo,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavská župa ukončila na konci prázdnin opravu rozvodov studenej, teplej úžitkovej vody a požiarnej vody v 1. podzemnom podlaží objektu dielní v celkových nákladoch 54 233,57 eur na Strednej odbornej škole polygrafickej na Račianskej 190 v Bratislave. Ďalej na Gymnáziu na Hubeného 23 v Bratislave zrekonštruovala sociálne zariadenia pri telocvični za 47 723,74 eur. Školský internát na Saratovskej 26/B v Bratislave má zase opravené schodisko a betónovú plochu pred vstupom do budovy internátu. Náklady dosiahli 45 453,80 eur. Na 4. poschodí internátu bola ukončená aj rekonštrukcia izieb a chodby v sume 167 988,35 eur. Oprava odvodnenia balkóna a strechy v celkových nákladoch približne 6000 eur sa realizovala na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave. Poškodené časti fasády a zvodov v sume približne 16 000 eur boli opravené na Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave na Dunajskej ulici. V bratislavskej Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu na Teplickej 7, konkrétne na objekte nachádzajúcom sa na Skalickej ceste 1, bola vymenená presklená stena v sume 21 976,80 eur. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej 9 v Bratislave budú chodiť do budovy školy cez nové drevené vchodové dvere, ktoré vyšli 8 928 eur. Pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Sklenárovej  1 v Bratislave bola zhotovená samostatná ekvitermická vetva pre prenajaté priestory, vrátene merania a regulácie v celkovej sume 34 251,14 eur.  Stredná odborná škola technická na Vranovskej 4 v Bratislave v lýceu má opravenú podlahu telocvične lýcea, ktorá stála 88 141,98 eur. Súčasťou bola aj oprava vnútorných omietok, či sociálnych zariadení.

V opravách a rekonštrukciách Bratislavský samosprávny kraj pokračuje a aktuálne ich realizuje aj na ďalších župných školách. Napríklad na pezinskom Gymnáziu na Seneckej sa rekonštruujú ženské aj mužské šatne v celkových nákladoch 35 916,00 eur. Oprava prepadnutej podlahy a výmena kanalizácie v pavilóne A za 30 575,26 eur sa realizuje na Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej 2 v Bratislave. Nové okná pribudnú na bratislavskej Strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej 20, konkrétne na jej objekte sídliacom na Znievskej 2, kde sa ráta s celkovými nákladmi takmer 123 000 eur. Stredná odborná škola elektrotechnická na Rybničnej 59 v Bratislave bude mať zase vymenený areálový rozvod ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody a cirkulačného potrubia teplej úžitkovej vody v areáli školy za viac ako 170 000 eur. Na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave sa vypracováva projektová dokumentácia a statický posudok k realizácii preskleného zádveria, ktorá poslúži k následnej realizácii vo vnútorných priestoroch chodby, vstupnej haly. Odhadovaná suma sa pohybuje okolo 3 500 eur.