Kto nepozná Dubovú, nepozná svet

1397
Kto nepozná Dubovú, nepozná svet
Kto nepozná Dubovú, nepozná svet

Dračie zuby, vyhliadky na hrad Červený Kameň, exteriérové expozície venované vinohradníctvu alebo histórii zaniknutého farského areálu, včelí domček či mikrokryštály andaluzitu nájdete v malebnej obci Bratislavského kraja Dubová. Okrem iného z nej pochádza aj známy slovenský spisovateľ Vincent Šikula.

Dubová leží na východnom úpätí Malých Karpát, na západnom okraji Podmalokarpatskej pahorkatiny, geomorfologickej časti Trnavskej pahorkatiny. Západným okrajom vedie hranica Pezinských Karpát a ich časti Homoľské Karpaty. Obcou preteká Dubovský a Berínsky potok.

Prvá písomná zmienka o obci je z 1. 2. 1287 v darovacej listine kráľa Ladislava IV. Kumána. Traduje sa, že obec bola založená podomovými kupcami na brehu potoka Žlabka s kostolíkom zasväteným sv. Jakubovi (možné flámske korene).

Od 16. storočia patrila obec k hradnému panstvu Červený Kameň. Po tureckých nájazdoch sa tu usadili chorvátski kolonisti. Tí však odišli a obec ostala bez osídlenia. V roku 1590, pričinením grófa Mikuláša Pálffyho, ju znovu osídlili. Obec bola od začiatku známa svojimi vínami, vraj najlepšími v červenokamenskom panstve. Obyvatelia sa okrem vinohradníctva zaoberali aj pálením vápna, dreveného uhlia a vyrábaním štekov (drevených kolov).

V obci sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia, kríž na začiatku obce z roku 1894 a rímskokatolícky kostol z roku 1907, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii s krásnou oltárnou mozaikou akademickej maliarky Viery Hložníkovej a s krížom vytvoreným Petrom Hložníkom.

Histórii zaniknutého farského areálu – kostolík Sťatia sv. Jána Krstiteľa, stará fara a cirkevná škola – sa venuje exteriérová expozícia Aj my sme tu žili, umiestnená pri obecnom úrade s linorytmi zaniknutých stavieb, z ktorých si môžete urobiť odtlačok, a s historizujúcou kópiou rizika – vodnej nádrže so sochou sv. Floriána.

Na svahu Malých Karpát nad dedinou je postavená jaskynka Panny Márie s lavičkami a ďakovnými tabuľami. Tomuto miestu sa hovorí Vítkov vŕšok a nachádza sa tu krížová cesta s kalváriou, kde rastie vzácna rastlina – Boží oheň (jasenec biely). Sochy sv. Urbana (patróna vinohradníkov a vinárov) a sv. Floriána (patróna hasičov) sú mladšieho dáta, ale tiež dokladajú kolorit vinohradníckej obce spolu s Kaplnkou sv. Vendelína, patróna pastierov.

V obci sa nachádza aj exteriérová expozícia vinohradníctva – starý drevený vinohradnícky lis z roku 1889 detašovaný z Malokarpatského múzea Pezinok a starodávne sudy v priestore parku v centre obce.

Na cintoríne s centrálnym krížom z konca 19. storočia odpočíva náš rodák – spisovateľ, slovenský prozaik, básnik, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež – Vincent Šikula pod krížom z dielne sochára Alexandra Ilečka. Jemu je venovaná aj expozícia umiestnená v Základnej škole Dubová, aj hrušková alej v obci, ktorá odkazuje na jeho Prázdniny so strýcom Rafaelom a obec Hruškovec (alegória na obec Dubová, kde pred každým domom stála hruška).

Nad obcou Dubová sa nachádzala malá rozhľadňa na výraznom vrchu Kukla s nadmorskou výškou 564 m. n. m. Momentálne prebieha jej rekonštrukcia.

Pod Kuklou opradenou povesťami sú Dračie zuby (príležitosť pre drobné horolezectvo) aj tri nádherné vyhliadky na hrad Červený Kameň – Opálenka.

Z prírodných zaujímavostí sa nad obcou vyskytujú mikrokryštály andaluzitu a výnimočne sa vyskytujúca hornina (metakarbonáty), z ktorej sa vraj v kamennej dobe vyrábali sekery a mlaty. Okrem CHKO Malé Karpaty máme v katastri chránené vtáčie územie aj územie európskeho významu.

V poslednom období bolo pod obcou objavené osídlenie z 15. storočia, ktoré zaniklo po veľkom požiari a netrpezlivo očakávame archeologický prieskum lokality a nové informácie o histórii obce.

V tomto roku sme umiestnili v športovom areáli expozíciu More pod našimi nohami. Tá interaktívnou formou približuje moria staré milióny rokov, ktoré tu zanechali stopy vo forme skamenelín. Tento zážitok sprostredkúvame aj nevidiacim a slabozrakým.

V súčasnosti má obec 1 142 obyvateľov (SOBD 2021). Pôsobí tu kresťanská spevácka skupina CREDO, Folklórna skupina LIPKA, umelecké združenie Talentárium, Cech roduverných Dubovaniek, futbalový klub a aktívni seniori JDS.

V katastri obce v krásnom prostredí Malých Karpát ponúkajú svoje služby Chata Fugelka a Rekreačné zariadenie Euromesto – ktoré sa primárne venujú detským táborom a školám v prírode. V obci vyvíja svoje aktivity aj súkromné športové Letisko Dubová s ponukou vyhliadkových letov nad Malými Karpatmi a zoskokov padákom.

Športový areál na Sokolskej ulici disponuje dvoma futbalovými ihriskami, veľkým detským ihriskom, pieskovým ihriskom na plážový volejbal, basketbalovým a nohejbalovým priestorom, zázemím a spoločenskou sálou.

Jedinečný zážitok vám môže poskytnúť aj návšteva včelieho domčeka. Je to miesto, kde ste v tesnej blízkosti tisícok včiel, ktoré žijú v úľoch v útrobách domčeka. Vaše telo a zmysly sa zladia a ich harmónia navodí pokoj mysle a naštartuje ozdravné procesy (apidoterapia).

Obec je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty a nadväzuje tým na vinársky odkaz minulosti – tradične dobrých dubovských vín. Ich nositeľmi sú rodinné vinárstva Pretzelmayer, Joslík a Maravilla, ale najmä množstvo drobných vinohradníkov. Hoštácka viecha v centre obce je zachovaná stará architektúra s moderným obsahom, príjemné miesto na vychutnanie dobrého vínka a vynikajúcich zákuskov.

Okrem vína je obec známa aj výrobou scískaníc a každoročne sa tu koná Festival scískaníc na zachovanie tradícií a zvykov. Celoročne máte možnosť zakúpiť si ich v podomovom predaji.

Najatraktívnejšími podujatiami sú okrem Festivalu scískaníc aj Richtárska varecha – gulášová párty pod čerstvo postaveným májom a Tajomný les – turistika pre rodiny. Množstvo podujatí komunitného typu usporadúva nielen obec, ale aj aktívne občianske združenia a spolky.

Slovami rodáka Vincenta Šikulu – obec Dubová je významná tým, že tu nie je nič významné. Je tu však krásne na jar, v lete, na jeseň aj v zime a obyvatelia Dubovej si hovoria: Kto nepozná Dubovú, nepozná svet.