Kvalitnejšia doprava i naštartovanie stredného školstva. Župa hodnotila uplynulé dva roky

1351

Opravené regionálne cesty, významný nárast záujmu o župné školy i stovky podporených projektov za milióny eur. To je len časť úspechov, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dosiahol za posledné dva roky. Bratislavský župan Juraj Droba ich odprezentoval spolu so svojimi kolegami počas verejnej prezentácie na Úrade BSK.

„Práca na župe sa skladá z množstva veľkých projektov, ale aj každodenných maličkostí. Za dva roky od nášho nástupu sa podarilo veľa dobrých projektov. Najviac sa teším, že sa nám podarilo naštartovať stredné školstvo, dôkazom čoho je nárast počtu prihlášok o štvrtinu. A nielen to. Opravili sme desiatky kilometrov regionálnych ciest, v spolupráci s mestami a obcami sme otvorili nové prestupné dopravné terminály a záchytné parkoviská. Prostredníctvom našich dotačných schém sme podporili stovky konkrétnych nápadov obyvateľov kraja,“ zhrnul bratislavský župan Juraj Droba.

ŠKOLSTVO

Za uplynulé dva roky župa významne investovala do rekonštrukcie budov škôl, kam smerovalo vyše 15 miliónov eur. Samosprávny kraj otvoril 21 nových odborov, 4 nové bilingválne gymnáziá, zaviedol internát za jedno euro a obedy za jeden cent mesačne pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania, ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia, výchovní poradcovia využívať webovú stránku www.strednapremna.sk či brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! Župa zlepšila aj podmienky pre pedagógov. Pravidelne ich oceňuje podujatiami, koncoročnými odmenami, motivuje ich za prácu so študentami po vyučovaní, jazykovými kurzami, navýšeným odchodným, či tým, že začínajúcim aj uvádzajúcim pedagógom pridáva 100 eur k platu. V rámci projektu Otvorená škola župa sprístupnila štyri školské areály na športové využitie tak pre študentov ako aj verejnosť.

DOPRAVA

K zlepšeniu dopravnej situácie v regióne určite prispeli zmodernizovaná 8-kilometrová cementovo-betónová cesta medzi Rohožníkom a Malackami, zrekonštruovaný most ponad Malinu v Malackách, novovybudovaný kruhový objazd v Novej Dedinke, revitalizácia cesty v Čiernej Vode či  za rekordných 16 dní opravená cesta Láb-Jakubov. Do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji vstúpil štvrtý dopravca – RegioJet. V rámci vlakovej dopravy pribudlo až 56 nových spojov na linkách z Trnavy a zo Senca do Bratislavy, zaviedli sa nové taktové cestovné poriadky a od 1. augusta 2019 môžu aj Trnavčania využívať pri dochádzaní vlakom výhody bratislavského Integrovaného dopravného systému s jedným cestovným lístkom.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V rámci starostlivosti o životné prostredie spracovala župa Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. Župa v súčasnosti pripravuje zriadenie nadregionálneho ekocentra v kaštieli v Čunove v Bratislave. Na župných budovách pribudli hniezdne búdky. Za pomyselnou „červenou čiarou“ je pre župu trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov, čo kraj považuje za neakceptovateľné riziko. 

KUTLÚRA A VOĽNÝ ČAS

BSK začal s rekonštrukciou Seneckej synagógy, barokového mostíka v Stupave, či s budovaním kultúrno-kreatívneho centra v kaštieli v Modre. BSK celkovo spravuje 8 Národných kultúrnych pamiatok na kultúrne účely a z toho 6 NKP rekonštruuje alebo pripravuje na obnovu či rekonštrukciu. Upevnil partnerstvo s Nadáciou Cvernovka a tým adresne podporuje nezriaďovanú kultúru a performatívne umenie. Zorganizoval augustovú Poctu slobode na Devíne či spomienkové podujatie Víkend zatvorených hraníc a oslávil 100-ročnicu župy 10. ročníkom odbornej konferencie. Cestovný ruch regiónu BSK podporil tréningami s majstrom sveta v mestských zjazdoch Filipom Polcom na  pumptrackovej dráhe na Zochovej chate počas letnej sezóny, nová turistická rozhľadňa v Modre sa opätovne stala zaujímavým turistickým cieľom, každoročne župa obnoví od 150 po 300 km  cyklotrássa turistických chodníkov, cyklovláčik Záhoráčik či turistický autobus Malokarpatský expres prepravil viac ako 16 tisíc návštevníkov. Veľkým hitom je novovzniknutá destinácia Dunajské ostrovy, ktorá sa rozprestiera medzi Malý Dunajom, Dunajom a Mošonským Dunajom na maďarskej strane. Za rok 2019 vzrástla návštevnosť regiónu až o 7%, až o 21% narástli tržby za ubytovanie oproti roku 2018.

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

BSK otvorila špecializované zariadenie pre deti s autizmom, podporuje centrá včasnej intervencie a na vybavenie a údržbu zariadení sociálnych služieb župa prispela sumou 660 tisíc eur. Kraj vydal užitočného sprievodcu sociálnymi službami v regióne a zvýšil kapacitu v špecializovaných zariadeniach. Pre takmer 1000 zamestnancov sociálnych služieb pripravila župa schému odmien, či iných motivačných krokov.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ku skvalitneniu zdravotníckych služieb sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol prispieť spustením unikátnej dotačnej schémy pre lekárov, zachovaním nepretržitej ÚPS v Malackách. BSK vytvoril na svojom webovom sídle interaktívnu mapu lekární a ambulantných pohotovostí a ďalej pokračoval v označovaní ambulancií a lekární, ktoré majú župou vydané povolenie.

PROJEKTY

Vďaka grantovým programom Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme, Územným dotáciám či Participatívnemu rozpočtu podporil BSK viac ako tisíc projektov za takmer 4,5 milióna eur. Ako prvá župa na Slovensku otvorila Úrad BSK stážistom, ktorí sa oboznamovali s fungovaním štátnej správy.

„Aj v ďalšom období zostávajú kľúčové oblasti školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a doprava. Na investičné projekty pôjde v budúcom roku 40 miliónov eur. Investície budú smerovať do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry, kde je vyčlenených 13 miliónov eur, či do rekonštrukcie školských budov, kultúrnych a sociálnych zariadení spolu za viac ako 12 miliónov eur,“ priblížil najbližšie ciele Juraj Droba. 

Významnou prioritou na najbližšie roky má byť starostlivosť o životné prostredie. „Ubúdajúca zeleň, znečistený vzduch, či prehustená automobilová doprava, toto všetko znižuje kvalitu života v našom regióne. To musíme spoločnými silami zmeniť. Chceme, aby bratislavská župa významne ozelenela. Vo veľkých projektoch, ale aj v maličkostiach. Budeme podporovať ekologickú dopravu, chrániť lesy, ozdravovať ovzdušie a čo najviac recyklovať odpad. Životné prostredie nesmie byť priorita len na papieri, ale aj v každodennom živote,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Viac informácií ako aj prehľad o dokončených projektoch nájdete v brožúre Dva roky na župe, ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť tu.