Nové lavičky pri prvom rybníku

1617

Agáty, ktoré popadajú v lese pri silných vetroch, využívajú Mestské lesy v Bratislave na výrobu jednoduchých lavičiek. Prvé štyri lavičky boli včera osadené pri prvom rybníku. Dve priamo pri chodníku a dve lavičky dole pri vode.

Všetok mobiliár sa snažia vyrábať svojpomocne z lokálneho dreva, ktoré tak naďalej slúži návštevníkom lesoparku a dotvára jeho rekreačný charakter.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave